Kullanım Koşulları

İşbu www.dosemelikkumasshop.com sitesinin tüm hakları Evsa Mensucat San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir. Sitenin Kullanıcılar ve üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Siteye üyelik, aşağıda yazılı koşulların tarafınızca kabulüne bağlıdır. Sitenin kullanımı, bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere Evsa Mensucat, site ve site uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, sitede sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, site yayınına ara verme, site yayınını tamamen durdurma ve siteyi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır.

Evsa Mensucat'ın site kullanım şartları üzerinde yapacağı değişiklikler, sitede yayımlanmalarıyla birlikte yürürlüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından siteye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya sitenin kullanılması ile birlikte kabul edilmiş addolunur. Siteye üyelik formunu eksiksiz dolduran ve Evsa Mensucat tarafından üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler "ÜYE" olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik başvurusu yapabilirler. Siteye giriş yapan, siteyi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler, bu sayfada düzenlenmiş olan Evsa Mensucat Web Sitesi Kullanım Şartları’ na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu yukarıda anılan "Kullanıcı" ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir şekilde siteye giriş yapan, siteyi kullanan, inceleyen veya herhangi bir iletişim cihazı (cep telefonu, bilgisayar gibi) aracılığıyla siteye bağlanmış olan veya site üzerinden elektronik veri alış-verişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

Evsa Mensucat'ın, site üzerinden vereceği hizmet; Evsa Mensucat online alışveriş sitesinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, Evsa Mensucat'ın stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir. Evsa Mensucat, sitede mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği üyeler ve kullanıcılar tarafından gözetilmelidir. Evsa Mensucat, dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği iptal etme hakkına sahiptir. Siteye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran Evsa Mensucat'ın mülkiyetindedir. Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Satan Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

Üye, kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Evsa Mensucat, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Evsa Mensucat, dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. Kullanıcı veya üyenin sözleşmeyi devri, hükümsüzdür. Evsa Mensucat mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak siteyi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar ve üyeler, siteyi kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve nizamlara, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket etmek ile yükümlüdür. Kullanıcıların siteye ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır. Sitenin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek ve yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması veya üyelik kaydı açılması veya otomatik yöntemler aracılığıyla siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir. Üyeler, kendilerine verilen şifrelerin münhasıran kendilerine verilmiş olduğunu, bu şifreleri hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik başvurusu yapılırken üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti Evsa Mensucat'ın sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı Evsa Mensucat'ın hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur. Evsa Mensucat, site kullanım koşullarına ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden kullanıcıların siteye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

Sitenin kullanılması, sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilinecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar (malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcıların, Üyelerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Evsa Mensucat'ın hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Evsa Mensucat'tan her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Bursa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Ücretsiz Kargo

300 TL üzeri tüm alışverişlerde...

Fırsatlar

Her gün yeni bir fırsat...

Güvenli Alışveriş

248 Bit Şifreleme ile Güvendesiniz...

0224 215 0352

24/7 Online Destek